VASI Group Companies

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir olmayı sağlayacağız…

Birleşmiş Miletler’e göre; sürdürülebilirlik anlaşılır bir kavramdan ibaret. 1987 yılında Birleşmiş Milletler “Brundtland Komisyonu” sürdürülebilir kalkınmayı, “İnsanlığın bugünkü ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama yeteneğini tehlikeye atmaksızın karşılayabilme becerisi” olarak tanımlamıştır.

Tüm Kurumsal Sürdürülebilirlik faaliyetlerimiz Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını Desteklemektedir.

Sürdürülebilirlik Çalışmaları

SDGs 3, 8, 17 Uluslararası sertifikalarla birlikte yasal gerekliliklerin üstünde uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

SDGs 5, 10, 17 Kapasite geliştirme projeleri/programları yürütmek için BM Kuruluşları, Hükümet, STK’lar, Üniversiteler/Akademisyenler ve profesyonellerle işbirliği. Tesislerdeki sağlık ve güvenlik, çevresel ve kimyasal performansları değerlendirmek için BSCI,BVE3,SLCP, HIGG INDEX ve ZDHC gibi birleşik endüstri girişimlerini/araçlarını desteklemek ve kullanmak ve çoğaltma çabalarını en aza indirmeyi hedeflemek.

SDGs 6, 13 Atık su ve içme suyuna ilişkin yasal gerekliliklerin ötesinde standartlar sağlamak. Yağmur suyunun toplanması ve yeniden kullanılması. Biyolojik Arıtma Tesisi kurularak temiz su sanitasyonunun sağlanması.

SDGs 8, 12 Yerel yasalara ve evrensel standartlara dayalı düzenli tesis değerlendirmeleri yapılmaktadır.

SDGs 9 İşletmelerdeki tüm birimlerde dijitalleşme oranını ve yalın üretim sistemlerini arttırmak için çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

SGSs 9, 12, 13 Döngüsel Ekonomi; 2020 yılındaki tekstil atıklarının %10’u boks torbası doldurmada kullanılmıştır. İşletme/fabrika çalışma alanlarını ısıtmak için iş ekipmanlarından çıkan atık ısı kullanılmaktadır. ISO 14001’e göre; geri dönüşüm, yeniden kullanım ve atık azaltma ile ilgili yerel mevzuatların yanı sıra uluslararası atık yönetimi uygulanmaktadır.

SDGs 12 2015 yılından bu yana sertifikalı sürdürülebilir malzemeler/ürünler sağlanmaktadır.

SDGs 13 2018’den beri tüm işletmelerde ISO 14064-1 standartlarına göre Karbon Ayak İzi ölçülmekte ve raporlanmaktadır.

SDGs 7, 13, 17 Ocak 2021 itibarıyla; Tüm VASI tesislerinde I-REC sertifikalı temiz ve yenilenebilir enerji kullanımı, Yozgat Dönsa ‘da Güneş Enerji Sistemi kurulumu gerçekleştirilerek yenilenebilir enerji kullanımı sağlanmıştır.

Çok yakında...

Taahhütler

SDGs 5 VASİ, 2019 yılı itibariyle BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Kadının Güçlenmesi Prensiplerinin (WEPs) imzacısı olmuştur. SDGs 13, 17 VASİ, 2021 yılı itibariyle BM Moda Endüstrisi İklim Eylemi Şartı (UNFCCC) imzacısı olmuştur.

Sertifikalar

Kapasite Geliştirme

Higg İşletme Çevre Modülü (FEM)

SDGs 6, 7, 8, 11, 12, 13, 17 VASI Grup Şirketleri yılda bir kez Higg Index FEM aracını yürütüyor ve tamamlıyor ve doğrulamayı barındırıyor. Doğrulama sonuçlarına göre İstanbul fabrikası %77, Yozgat fabrikası ise %76 doğrulanmış puan elde etti.

Karbon Ayak İzi Raporları

Kurumsal Sürdürülebilirlik Bülteni

Politikalar