VASI Group Companies

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir olmayı sağlayacağız…

Birleşmiş Miletler’e göre; sürdürülebilirlik anlaşılır bir kavramdan ibaret. 1987 yılında Birleşmiş Milletler “Brundtland Komisyonu” sürdürülebilir kalkınmayı, “İnsanlığın bugünkü ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama yeteneğini tehlikeye atmaksızın karşılayabilme becerisi” olarak tanımlamıştır.
sustainabilitysdgs-en

Sürdürülebilirlik Çalışmaları

SDGs 3, 8, 17 Uluslararası sertifikalarla birlikte yasal gerekliliklerin üstünde uygulamalar gerçekleştirilmektedir. SDGs 5, 10, 17 BM Kuruluşları, Hükümet, STK’lar, Üniversiteler / Akademisyenler ve profesyoneller ile kapasite geliştirme projeleri/programları gerçekleştirmek için işbirliği yapılmaktadır. SLCP, HIGG INDEX ve ZDHC gibi endüstri girişimleri/standartları desteklenmekte ve kullanılmaktadır. SDGs 6, 13 Atık su ve içme suyu ile ilgili yasal gerekliliklerin üstünde standartlar sağlanmaktadır. Yağmur suyu toplanmakta ve kullanılmaktadır. SDGs 8, 12 Yerel yasalara ve evrensel standartlara dayalı düzenli tesis değerlendirmeleri yapılmaktadır. SDGs 9 İşletmelerdeki tüm birimlerde dijitalleşme oranını ve yalın üretim sistemlerini arttırmak için çalışmalar gerçekleştirilmektedir. SGSs 9, 12, 13 Döngüsel Ekonomi; 2020 yılındaki tekstil atıklarının %10’u boks torbası doldurmada kullanılmıştır. İşletme/fabrika çalışma alanlarını ısıtmak için iş ekipmanlarından çıkan atık ısı kullanılmaktadır. ISO 14001’e göre; geri dönüşüm, yeniden kullanım ve atık azaltma ile ilgili yerel mevzuatların yanı sıra uluslararası atık yönetimi uygulanmaktadır. SDGs 12 2015 yılından bu yana sertifikalı sürdürülebilir malzemeler/ürünler sağlanmaktadır. SDGs 13 2018’den beri tüm işletmelerde ISO 14064-1 standartlarına göre Karbon Ayak İzi ölçülmekte ve raporlanmaktadır. SDGs 7, 13, 17 Ocak 2021 itibarıyla; VASİ işletmelerinde I-REC sertifikalı temiz ve yenilenebilir enerji kullanılmaktadır.

Çok yakında...

Taahhütler

SDGs 5 VASİ, 2019 yılı itibariyle BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Kadının Güçlenmesi Prensiplerinin (WEPs) imzacısı olmuştur. SDGs 13, 17 VASİ, 2021 yılı itibariyle BM Moda Endüstrisi İklim Eylemi Şartı (UNFCCC) imzacısı olmuştur.

Sertifikalar

Kapasite Geliştirme

Higg İşletme Çevre Modülü (FEM)

SDGs 6, 7, 8, 11, 12, 13, 17 VASİ Şirketler Grubu, Higg Index FEM öz değerlendirmesini yılda bir kez fabrikalarında uygulamakta ve doğrulama değerlendirmesi almaktadır. FEM 2020 için gerçekleştirilen doğrulama değerlendirmeleri sonucunda İstanbul Fabrikası %88, Yozgat Fabrikası %86 doğrulanmış sonuca sahip olmuştur.

Karbon Ayak İzi Raporları

Kurumsal Sürdürülebilirlik Bülteni

Politikalar