VASI Group Companies

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir olmayı sağlayacağız…

Birleşmiş Miletler’e göre; sürdürülebilirlik anlaşılır bir kavramdan ibaret. 1987 yılında Birleşmiş Milletler “Brundtland Komisyonu” sürdürülebilir kalkınmayı, “İnsanlığın bugünkü ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama yeteneğini tehlikeye atmaksızın karşılayabilme becerisi” olarak tanımlamıştır.

VASİ fikir ve uygulamalarını, sürdürülebilirliğin evrensel tanımı üzerine inşa eder. İş sağlığı ve güvenliği, sosyal uyum ve çevre performansı üzerine sürdürülebilirlik değerlendirmeleri bizzat şirketin iç ekibi tarafından yürütülmektedir. Bunun dışında; işletmeler, çok sayıda marka, alıcı firma ve çok paydaşlı girişimler tarafından yürütülen bir dizi sürdürülebilirlik değerlendirmesine ev sahipliği yapmıştır. Sürdürülebirlik değerlendirmeleri, farkındalık yaratmakla birlikte asıl amacı olan işletme yönetim sistemleri ve koşullarına katkı sağlamaktadır.

VASİ, endüstrideki değerlendirme ve denetim araçlarını (Higg Index vb.) kullanarak, zamanın ve kaynakların verimli kullanılmasına yönelik çabaları destekler.

VASİ, 2019 yılında BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) imzacısı olmuştur. Bunun yanı sıra, VASİ; üniversiteler, markalar, sivil toplum kuruluşları ve uzmanlar gibi çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisindedir. Böylelikle, birçok proje geliştirilmiş, uygulanmış ve devam etmektedir.

VASİ’de cinsiyet dengesi;

sustainabilitysdgs-en

Çok yakında...

Sertifikasyon

Kapasite Geliştirme

Karbon Ayak İzi

Politikalar